CE Markering voor uw ramen en deuren

De Europese Commissie heeft een Europese norm goedgekeurd die bepaalt dat ramen en deuren - zonder brand- en rookwerende eigenschappen - sinds 1 februari 2007 een CE-markering mogen dragen.

Vanaf 1 februari 2009 is de CE-markering verplicht voor fabrikanten die hun ramen en deuren verkopen aan plaatsingsbedrijven of rechtstreeks aan de consument.

CE Markering

Het CE-merk impliceert dat het buitenschrijnwerk voldoet aan de eisen opgelegd in de norm EN 14351-1. Hiertoe moet het bedrijf een intern kwaliteitssysteem op punt zetten en een prototype van een raamset laten testen bij een erkend labo. Wanneer de fabrikant voldoet aan deze twee eisen, kan hij zijn producten markeren met het CE-kenteken. Vanaf februari 2009 mogen er dus geen ramen en deuren meer op de markt worden gebracht zonder dit kenteken.

In toepassing van EN 14351-1 zullen ramen en deuren, aangeboden op de Belgische markt, moeten voldoen aan prestatiewaarden voor volgende technische kenmerken:
-         Ramen:
o       waterdichtheid
o       gevaarlijke substanties (in geval van binnentoepassing)
o       weerstand tegen windbelasting
o       veiligheidsvoorzieningen (drempelniveau)
o       akoestische prestaties (indien vereist)
o       thermische doorlatendheid (indien vereist)
o       luchtdichtheid (indien vereist)
-         Deuren:
o       waterdichtheid
o       weerstand tegen gevaarlijke substanties (in geval van binnentoepassing)
o       weerstand tegen windbelasting
o       slagvastheid (enkel voor beglaasde deuren met gevaar voor verwondingen)
o       schokweerstand in geval van glazen deuren
o       hoogte
o       openingskracht (voor vergrendelde deuren op vluchtwegen)
o       bedieningskracht voor automatische inrichtingen
o       akoestische prestaties (indien vereist)
o       thermische doorlaatbaarheid (indien vereist)
o       luchtdichtheid (indien vereist)

De waarde die men moet behalen voor deze technische kenmerken zijn nationale wetgeving. Deze zijn voor de Belgische markt beschreven in STS 52. Verder beschrijft de Europese norm hoe een fabrikant kan aantonen dat hij aan de gestelde prestatiewaarden voldoet.

 Voor wie van toepassing ?

De CE-markering is toepassing op alle schrijnwerkelementen die vanaf de gestelde datum op de markt verhandeld worden. Dit slaat op fabrikanten die ramen en deuren voor andere maken. Indien men de gevraagde ramen en deuren zelf maakt en zelf plaatst, levert men een aannemingsopdracht. Aannemingsopdrachten vallen onder de toepassing van de dienstenrichtlijn en niet van de bouwproductenrichtlijn. Met als gevolg dat de opvolging van de norm niet verplicht is. Toch moet dit genuanceerd worden. Indien er vanuit een andere verplichting verwezen wordt naar de CE-markering, kan de aannemer via die weg verplicht worden tot het aanbrengen van een CE-markering en de bijhorende verplichtingen. Indien bijvoorbeeld een lastenboek voorschrijft dat er CE-gekeurde ramen en deuren moeten geplaatst worden, is men contractueel wel verplicht om de regels van de CE-markering op te volgen.
Bovendien is het ook goed om op te merken dat bedrijven die enkel plaatsing van ramen en deuren doen, vanaf 01/02/2009 nog maar enkel ramen en deuren mogen aankopen bij een fabrikant die in orde is met de CE-markering.

Voorwaarden voor CE-markering van ramen en deuren.

Als producent van schrijnwerk mag u de CE-markering aanbrengen als u aan volgende twee voorwaarden voldoet:
o u beschikt over testresultaten (ITT) van een erkend labo over de hierboven geciteerde technische prestaties.
o u heeft een productiecontrolesysteem (FPC)

Testresultaten

Om te beginnen moet er een initiële type-onderzoek (ITT) verricht worden op een prototype van een raam of deur. Het ITT moet worden uitgevoerd om de conformiteit met de Europese norm aan te tonen. De fabrikant staat in voor het aanleveren van een prototype aan een erkende instelling, een zogenaamd notified body. Voor België zijn het WTCB, het TCHN en de Universiteit van Gent erkend. Dit initieel type-onderzoek kan gebaseerd zijn op bestaande tabellen, berekeningen of op effectieve testen. Deze erkende instelling zal de testen uitvoeren conform de beschreven testmethoden in de norm. De resultaten worden enkel overgemaakt aan de aanvrager.

In de norm EN 14351-1 is voorzien dat men testresultaten contractueel kan doorgeven. De resultaten kunnen echter (nog) niet gedeeld worden. Dit impliceert dat een bedrijf dat testen heeft laten uitvoeren, deze resultaten in licentie kan geven aan een andere producent. Deze -werkwijze wordt gebruikt door systeemleveranciers binnen de ALU en PVC-markt. Voor houten schrijnwerk zijn er geen systeemhouders. De fabrikant blijft echtert altijd verantwoordelijk voor de prestaties van zijn product.

Productiecontrole

Het is niet alleen voldoende dat u éénmalig kan aantonen dat uw raam of deur voldoet aan de nodige vereisten. Het is ook nodig dat u aantoont dat ook uw andere ramen en deuren volgens dezelfde productiemethode gemaakt zijn. Dat gebeurt met een productiecontrolesysteem of FPC  Het FPC-systeem bestaat uit gedocumenteerde procedures, regelmatige controles, proeven en/of nazichten en controleprocedures op het productieproces. Het is met andere woorden een document, dat u als producent zelf samenstelt, waarin u de diverse stappen in uw productieproces beschrijft, de diverse controles die u invoert tijdens uw productie (bv visuele controle van het hout,...). Alhoewel dit steeds een bedrijfseigen document is, hebben wij een model beschikbaar (opgesteld door de sector in een werkgroep van BCCA),  dat u gemakkelijk verder kan aanpassen aan uw eigen productie.

Deze ITT-resultaten, tezamen met het bedrijfseigen FPC, stellen een fabrikant in staat om zijn producten te kenmerken met het CE-kenteken. De testresultaten en het FPC-document bundelt u in een technisch dossier. Dat moet u gedurende 10 jaar na de laatste productiedatum bewaren.  Wanneer de technische documentatie volledig is, mag u een “verklaring van overeenkomst” opmaken.  Deze verklaring, die niet bij het product gevoegd moet worden, stelt de fabrikant in de mogelijkheid om CE-markering aan te brengen.

Te nemen stappen

Een bedrijf dat voortaan zijn producten wil CE-markeren dient dus te beschikken over testresultaten en een FPC-systeem op te stellen. Bovendien kunnen bedrijven kiezen om zich persoonlijk te laten begeleiden door BCCA of het TCHN. Wil u nog een stap verder gaan? Naast het voldoen aan de technische vereisten van de CE-markering, beidt BCCA ook ondersteuning bij het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem. Hierbij kijkt men naar een aantal kwaliteitsvereisten en wordt men onderworpen aan een jaarlijkse controle.

Terug naar Zuani Raamgereedschappen