SAOMAD, de technologie voor het maken van ramen en deuren.

Alle raamproductielijnen en compacte raambewerkingscentra, worden vervaardigd door het toepassen van de principes van de ondernemings missie: nauwkeurigheid, flexibiliteit, productiviteit en betrouwbaarheid.

Saomad WOODPECKER by LISMONT

Het hoofdprincipe van Saomad is een "visie" voor te stellen van het toekomstig werkprocédé voor de raamfabrikant. Een procedé om uw houten ramen te maken, indien het wordt aangenomen, dat er voor zorgt dat deze volgende investering alle aspecten van het werk en het leven, op gebied van persoonlijke behoeften, in het kader van het financiële en het economisch aspect, beter maakt.

Saomad, de enige konstrukteur die voor deze marktvraag niet alleen één machine in de gamma heeft, maar meerdere. Ze hebben ook de ervaring, dat een dergelijke machine, bij de implementering in een bedrijf, niet als een machine maar als een produktiefilosofie beschouwd moet worden.
Dit wil zeggen, de machine is slechts een onderdeel. Vele details, als we een perfekte job willen doen, hebben belang en kunnen er toe leiden eerder deze oplossing te kiezen veeleer dan een andere. wezijner dan ook van overtuigd dat om een gerichte aanbieding te maken, die de investeringshoogte en het belang van een dergelijke investering respekteert en die rekening houdt met de manier van werken die U denkt toe te passen bij de raamproduktie,  het meer dan nodig is  een diepgaand gesprek over deze thematiek te hebben.
Produktiviteit is steeds een moeilijk gegeven, want anders dan in een normale machine, wordt de produktiviteit hier grotendeels bepaald door de mix van produkten en de verschillende afmetingen. Zoals reeds eerder aangehaald hebben we ook oplossingen in onze gamma met een hogere produktiviteit .
Vanzelfsprekend is het bijna onmogelijk om met de natte vinger de juiste machine te individualiseren voor U. Dit kan enkel na een grondige technische bespreking van niet alleen de machine en de details, maar ook van de implantingswijze, sturing beladingswijze, autonomie en gereedschapsbestukking.

Klik hier door naar de Saomad CNC raamcenters

SAOMAD PENNENBANKEN

Saomad UTP 150 by LISMONT

Saomad is nog één van de oudste fabrikanten van manuele pennenbanken. In het gamma vinden we de UT4 en de UTP150, respectievelijk een meubelmakers pennenbank en een pennenbank voor de schrijnwerkerij. Naast de manuele vinden we ook 2 gestuurde pennenbanken in het gamma.

Klik hier door naar de SAOMAD Pennenbanken.

Samen met SAOMAD, de meest vooruitstrevende machine op de markt, en ZUANI, de specialist in raamfreesgereedschappen, vormt LISMONT een sterk team in de Belgische ramenwereld.

ZUANI Tools by LISMONT

 

WIJ HEBBEN UW OPLOSSING !
Een gesprek met ons kan U het verschil echt duidelijk maken.

MENU