CE markering voor Ramen en Deuren - 1 februari 2010

Waarom CE-markering ?

De basisgedachte achter de CE-markering is: vrij verkeer van goederen in de EU. Dit brengt onder andere met zich mee, dat ramen en deuren op een eenduidige en objectieve manier onderling met elkaar vergeleken kunnen worden.
Dit vergelijken is inmiddels mogelijk gemaakt door ramen en deuren te beproeven en te klasseren op basis van geharmoniseerde Europese normen. De CE-markering toont aan dat het product voldoet aan al de toepasbare eisen, opgenomen in het BPR van 1989 (Bouw Producten Richtlijn) en dat het product met succes onderworpen is geweest aan de attestering van conformiteit.

CE certificaat

CE voor mijn ramen? Ik maak ze zelf en plaats ze ook zelf, dus ...

De Bouwproductenrichtlijn is in principe niet van toepassing op 'unieke' producten, m.a.w. producten die vervaardigd werden voor een specifieke bouwplaats. Schrijnwerkers die deuren of ramen fabriceren voor een welbepaalde bouwplaats en die deze ook zelf installeren, worden niet beschouwd als fabrikanten, maar wel als aannemers en dus levert men een aannemingsopdracht. Dit betekent dat de CE-markering voor deze producten niet verplicht is. Aannemingsopdrachten vallen onder de toepassing van de dienstenrichtlijn en niet van de bouwproductenrichtlijn.

Toch moet dit genuanceerd worden. Indien er vanuit een andere verplichting verwezen wordt naar de CE-markering, kan de aannemer via die weg verplicht worden tot het aanbrengen van een CE-markering en de bijhorende verplichtingen. Indien bijvoorbeeld een lastenboek voorschrijft dat er CE-gekeurde ramen en deuren moeten geplaatst worden, is men contractueel wel verplicht om de regels van de CE-markering op te volgen.
Ondanks het feit dat de CE-markering in het hiervoor beschreven geval niet verplicht is, wordt deze ten stelligste aanbevolen om het hoofd te kunnen bieden aan de toekomstige concurrentie en om competitief te blijven ten opzichte van grotere fabrikanten (de CE-markering zal immers gebruikt worden als een marketinginstrument).

Samengevat:
Je maakt en plaatst enkel je eigen ramen, dan ben je aannemer en geen louter fabrikant. Let op, vroeg of laat krijg je de vraag voorgeschoteld en beschouwen de afnemers het als een zekerheid meerwaarde of maak je ooit nog eens ramen voor een collega. Laat je hier niet aan vangen.

Notified Body

De fabrikant is zelf verantwoordelijk voor de opgave van eigenschappen van de door hem op de markt gebrachte houten ramen en deuren. Laat het duidelijk wezen; je kan dus niet teren op de resultaten van je collega's.
Voor deze opgave dient de fabrikant, onder andere, gebruik te maken van de uitkomsten van Initiële Type Testen of ITT. Dit zijn de beproevingsrapporten, opgesteld door een officieel erkend testinstituut (of Notified Body).
Overeenkomstig de productnorm NEN-EN 14351-1 is, in verband met deskundigheid en objectiviteit, de inschakeling van een Notified Body verplicht.

Fabrikanten van aluminium en PVC ramen, systeemleveranciers genoemd, kunnen hun verwerkers hun vertrouwen geven dat zij een CE label afleveren, daar zij ; a) met vaste profielen werken, b) een goedgekeurde FPC kunnen voorleggen. Hier geeft de systeemleverancier de beproevingsrapporten door aan zijn dealers. De ITT kosten verlagen hierdoor drastisch. Dit is het fameuze cascading (vrij vertaald: doorgeven) systeem.
Vandaag alsnog, kunnen we stellen dat fabrikanten die ramen en deuren op de markt brengen met eigen ontwikkeld profiel (een door U gefreesd houten profiel) zelf opdracht dienen te geven aan een Notified Body voor de uitvoering van deze noodzakelijke testen.

Samengevat:
Vandaag moet U uw eigen raamtype laten testen in één van de 3 officiële testlabo's of Notified Body's. Cascading of groepstesten is een voorstel van het BCCA, maar voorlopig nog niet aanvaard. De bedoeling is dat de eerste groepstest voor februari concreet wordt.

Moeten alle systemen en uitvoeringsvarianten getest worden?

Initieel stellen de Belgische keuringsorganisaties voor om 4 types te testen; een enkel opendraaiend raam, een dubbel opendraaiend raam, een deur en een hefschuifdeur. Dit met, voor waterdichtheid en luchtdichtheid, +50% extrapolatie van de totale oppervlakte.
Het beslag en de dichtingen worden dan wel gespecificeerd.
Maar door gebruik te maken van gezond verstand, kunnen de uitkomsten van de ITT ook gebruikt  worden voor systemen en uitvoeringsvarianten, die op hoofdlijnen gelijk zijn aan de beproefde uitvoering. De grondgedachte is dat de fabrikant op een onderbouwde wijze, dus met gebruikmaking van zijn ter beschikking staande ITT rapporten, uitspraken kan doen over de prestaties van zijn product.

Samengevat:
Een dubbel opendraaiend raam is risicovoller voor slechte weersomstandigheden dan een enkel opendraaiend en een deur is geen hefschuifdeur. We spreken hier over verschillende typen buitenschrijnwerk, die allen een andere productie- en afstelmanier hebben.

Wie controleert mij?

Het door NBN EN 14351-1 voorgeschreven systeem van attestering van overeenkomstigheid is het AoC-systeem 3, behalve voor deuren in evacuatiewegen waarvoor het AoC-systeem 1 van toepassing is. Binnen het systeem AoC-systeem 3 moet een genotificeerd laboratorium alleen de initiële type proeven uitvoeren.
De mogelijke systemen variëren, gaande van het systeem waarbij de conformiteitsbewaking uitsluitend gebeurt op basis van interne controle door de fabrikant (productiecontrole in de fabriek) (systeem 4), tot het systeem waarbij een uitgebreide interne conformiteitsbewaking geëist wordt, bevestigd door een strikte externe controle door derden (systeem 1+). Voor gewoon houten buitenschrijnwerk geldt:
Systeem 3:  De fabrikant of schrijnwerker, verklaart de overeenstemming van het product en verricht productie controle (FPC) in de fabriek.
Derden (Notified Body) verrichten het typeonderzoek.

Samengevat:
Niemand komt controleren, doch ben je verplicht aan te tonen dat je raam voldoet aan de eisen van de Europese technische specificatie. Vermits 99% van je productie in systeem 3 valt, ben je verplicht om een productiecontrole te hebben in je werkhuis en moet een erkende organisatie (Notified Body) een typeonderzoek maken (dmv een test) van je product.

Dus... Wat moet ik doen ?

Twee dingen:

1. Productiecontrole in het eigen bedrijf of het opstellen van een FPC (Factory Production Control). Deze controle kan je zelf opstellen en hoeft geen papier veldslag te zijn.
Eigenlijk voer je deze controle al heel je carrière automatisch zelf uit. Je hoeft dit gewoon goed te schematiseren en er trachten een eenvoudige structuur in te leggen.
Het Technisch Centrum der HoutNijverheid (TCHN) dewelke kan optreden als Notified Body om uw ramen te laten testen, heeft hiervoor een zeer eenvoudige leidraad, Productiecontrole voor houten buitenschrijnwerk, opgesteld, waarmee je zelf je controlesysteem kan opstellen. Of hoe het ook simpel kan...

2. Initiële Type Testen of ITT, van je producten door een genotificeerd labo, op;
• Waterdichtheid
• Windweerstand
• Luchtdichtheid
• Gevaarlijke substanties
• Thermische isolatie
• Akoestische isolatie (indien van toepassing)
• Schokweerstand (deuren en dakramen)
• Draagkracht veiligheidsvoorzieningen (indien van toepassing)
• Werkingskracht (voor aangedreven deuren)

Indien je zo ver bent, dan kan je een CE certificaat afleveren aan je klant.

Samengevat:
Niet bij de pakken blijven zitten. Betrouw op je product en begin met je eerste test. Laat jouw raam met ideale maten testen. Je maakt tenslotte toch al jaren goede ramen. De productiecontrole is iets dat je nu al dagelijks doet hetzij op een andere manier. Tracht dit eens summier op papier te zetten. Je moet dit ook laten groeien met de tijd.

Nieuwe raamgereedschappen?

Zuani Tools by Lismont

Normaal gezien heeft de CE-markering niets te maken uw binnenprofiel van uw raam. Natuurlijk moet uw raam goed functioneren, als het gesloten is. Zolang het aan alle bovenstaande eisen voldoet, zit U goed. CE-markering heeft ook (nog) niets te maken met uw houtdikte. De aanschaf van nieuwe gereedschappen met houtdikte 68mm of meer, zal veeleer te maken hebben met; de veiligheidsnormen rond glas, de lage energie vraag en/of de concurrentie. Laat het duidelijk zijn dat het CE certificaat U niet dwingt om nieuwe gereedschappen aan te schaffen.
Na verschillende succesvolle Type testen met de LISMONT modellen 4500 en 4800, is hier de deugdelijkheid reeds bewezen. Zuani bied nu ook gereedschappen aan die modulair aanpasbaar zijn voor houtdiktes van 58 - 68 -78 - 90mm, combineerbaar met opdekdikte 15 of 18mm en natuurlijk met standaardprofiel 20° Softline, 35° mastiekvoeg en/of Rustikal profiel. Vraag ons meer informatie of stuur een mail.

Wij zijn klaar voor uw toekomst !

Voorbeeld van de markering

CE Label by Lismont

De fabrikant is verantwoordelijk voor het merken van zijn product. Het CE symbool dient conform te zijn met de Europese richtlijn 93/68/EC. De CE-markering kan rechtsreeks op het product worden aangebracht of het product begeleiden door aanhechting op de verpakking.
Klik hier voor het voorbeeld in pdf formaat.

Samengevat:
U moet dit certificaat ZELF aanmaken en aanbrengen op elk raam. Niemand anders kan dit in uw plaats doen.

Koen Lismont

Bronnen:
o Leidraad voor productiecontrole voor houten buitenschrijnwerk - TCHN
o Stichting Kwaliteit Gevelbouw
o Benor - ATG
o WTCB - BCCA
o Bouwunie
o TÜV Rheinland

 

 Terug naar LISMONT raamgereedschappen